Presentació

EINESA és una empresa consolidada dins del sector de l’enginyeria, especialitzada en la redacció de projectes energètics, d'instal·lacions i mediambientals dins dels sectors de l’edificació, on ha col·laborat amb prestigiats gabinets d’arquitectura, i industrial.

També és present en altres àmbits, participant en la redacció de projectes de construcció d’edificis industrials i d’urbanització.

Amb la seva àmplia experiència i capacitat tècnica en diferents àrees, EINESA ofereix serveis integrals d’enginyeria que li permeten donar solucions a les necessitats dels seus clients.

Noticies

Projecte d'instal·lacions del nou Hospital Joan XXIII, a Tarragona

La proposta presentada per la UTE Einesa Ingeniería SL & Serra Capmany SL ha estat la guanyadora del concurs públic per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i posterior direcció d'obra d'instal·lacions del futur nou Hospital Joan XXIII de Tarragona.

La superfície d'actuació és d'aproximadament 80.000m2, que inclouen la creació d'una nova central tèrmica i elèctrica d'alta eficiència, una xarxa de distribució de calor i fred als diferents edificis del complex sanitari i les instal·lacions interiors del nou edifici projectat.

Projecte d'instal·lacions de l'ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Einesa ha desenvolupat el projecte executiu d'instal·lacions de l'ampliació i reforma del bloc quirúrgic de l'Hospital Arnau de Vilanova, que inclou la creació de 16 nous quiròfans en un nou volum edificat a nivell de planta tercera i la reforma d'aquesta planta a l'edifici existent, quasi doblant la superfície actual i arribant als 3.200m2.

El projecte i posterior direcció d'obra han estat adjudicats per concurs obert per part d'Infraestuctures.cat.

Pressupost instal·lacions (IVA no inclòs): 5.767.305€

Nou equipament sanitari ICovid

Actualment es troba en fase de construcció el nou equipament sanitari 'ICovid Compact' annex a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, promogut pel Servei Català de la Salut (CatSalut). Es tracta d'un dels cinc edificis que s'han planificat en diferents hospitals de Catalunya.

L'edifici, amb una superfície d'aproximadament 4.000m2, es dissenya per contingències especials i està format per planta baixa i tres plantes de cures intensives amb usos polivalents.

Pressupost de l'obra: 12,5 milions d'euros.

Veure noticia

Base logística d'una empresa de transports a Bell-lloc d'Urgell (Lleida)

Recentment han finalitzat les obres de construcció de la base logística de l'empresa de transports Transambiental al polígon industrial "Vinyes del Mig" de Bell-lloc d'Urgell (Lleida). Einesa ha conduït el projecte i la direcció de les obres del complex, que inclouen un edifici d'oficines, una nau industrial destinada a taller mecànic de vehicles, una nau per emmagatzematge i una zona pavimentada per aparcament privat de camions i vehicles propis, que incorpora una benzinera i un pont de rentat de vehicles industrials. La superfície del complex és d'aproximadament 30.000m2.

Central Tèrmica de cogeneració i xarxa de calor de FEDA Ecoterm a Pas de la Casa (Andorra)

Einesa ha redactat el Projecte Executiu de la nova Central Tèrmica amb cogeneració i xarxa de calor (District Heating) que FEDA Ecoterm té previst construir a Pas la Casa (Andorra). La central estarà formada per un grup de cogeneració, una planta de biomassa i calderes de gas natural, amb una potència total instal·lada de 15MW. La xarxa de calor tindrà una longitud superior a 3km i permetrà abastir a unes 900 llars i 30 hotels, entre altres instal·lacions com el centre esportiu, església, escoles, centres comercials, etc.

Més informació a la web de Feda Ecoterm

Edifici Polivalent 2 de la Universitat de Lleida

Actualment es troba en fase de contrucció el nou edifici Polivalent 2 de la Universitat de Lleida al Campus de Cappont. L'edifici, que tindrà una superfície total de 3.445m2, comptarà amb un espai per aulari i una ala destinada a allotjar diferents serveis de la Universitat.

Einesa ha elaborat el projecte d'instal·lacions i està duent a terme la direcció d'obra.

Pressupost instal·lacions: 2.038.893,64 €

Projecte de reurbanització del Centre Històric d'Alpicat

Einesa ha redactat el projecte de renovació del centre històric d'Alpicat, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros.

L'actuació s'ha dividit en dos projectes:

- El primer projecte inclou la reforma de la plaça de l'església; l'entorn del centre cívic de La Unió i de les futures dependències municipals i comportarà reurbanitzar l'entorn, la substitució de tots els serveis i donar prioritat als vianants mitjançant carrers sense voreres.

- El segon projecte preveu la rehabilitació del barri antic amb la renovació dels serveis, la substitució de paviment, la millora de les escales d'accés i l'adequació dels dos aparcaments als carrers Raval i Centre.

Pressupost global de les actuacions: 1,2 milions d'euros

Nou centre Sant Joan de Déu - Terres de Lleida

Einesa ha desenvolupat el projecte executiu i la direcció d'obra de les instal·lacions del nou edifici de l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu a Lleida, destinat a unitat polivalent de salut mental. La superfície construïda de l'edifici és de 12.121m2 i compta amb 155 places assistencials.

Pressupost de les obres: aprox. 20.000.000€

Planta de GNL a Soldeu (Andorra)

Einesa ha desenvolupat les tasques d'enginyeria per a la construcció d'una planta satèl·lit d'emmagatzematge i regasificació de GNL a Soldeu (Andorra).

La Planta de GNL està formada per 2 dipòsits horitzontals amb una capacitat unitària de 120m3 i subministra gas natural a la central tèrmica de l'empresa FEDA Ecoterm, formada per una cogeneració i calderes de gas que donen servei a una xarxa de calefacció urbana.

Capacitat d'emmagatzematge: 240m3 (2x120m3)

Més informació a la web de FEDA Ecoterm

Cogeneració amb absorció i nova sala de calderes a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Einesa ha desenvolupat els projectes executiu i constructiu i la direcció d'obra dels treballs de construcció del nou edifici destinat a la central tèrmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, que inclou una planta de cogeneració amb absorció.

Les actuacions executades han inclòs també la renovació de la central de producció de calor, amb calderes d'alt rendiment que donen servei a la totalitat de l'edifici.

Potència de la instal·lació: 1.200kWe (cogeneració) + 1.700kWt (calderes)

Certificació EVO de Mesura i Verificació d'estalvis d'energia

Einesa disposa de professionals certificats d'acord amb el Protocol Internacional de Mesura i Verificació (IPMVP) emès per l'organització EVO (Efficiency Valuation Organization).

El títol de CMVP (Certified Measurement & Verification Professional) acredita el coneixement dels estàndards dels protocols de mesura i verificació i el compliment de determinats requisits acadèmics i d'experiència professional en el camp de l'eficiència energètica.

D'aquesta manera, Einesa ofereix recolzament qualificat amb professionals independents acreditats a les Empreses de Serveis Energètics.

Més informació a la web d'EVO

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Des de l'1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat d'eficiència energètica als edificis existents, completant l'obligatorietat per edificis nous que ja era vigent amb anterioritat.

Einesa compta amb tècnics competents habilitats per l'ICAEN per a fer aquesta certificació i ofereix tots els serveis necessaris: presa de dades in situ, elaboració de càlculs amb software homologat, emissió del Certificat d'Eficiència Energètica i tramitació i lliurament de l'etiqueta d'eficiència energètica un cop ha estat expedida per l'ICAEN.

© Einesa 2007-2021, einesa@einesa.com, C/ Academia 2, 25002 Lleida, España - Avís Legal